Czym jest handel barterowy i w jaki sposób wpłynął na kształtowanie się współczesnego rynku?

Dziś wiemy doskonale, że podstawą naszego rynku są wirtualne pieniądze znajdujące się na naszym koncie. Jednak dawniej pieniądze przedstawiały rzeczywistą wartość i dzięki temu stały się tak powszechne. Oczywiście przez lata zależności oparte na wartości danego przedmiotu czy usługi bardzo mocno wpłynęły na kształt rynku, ale przed wymyśleniem środka płatniczego mieliśmy inną formę rozliczania się – barter.

Handel barterowy w definicji

Handel barterowy czy też barter to, zgodnie z definicją, wymiana towarów lub usług na inne towary lub usługi bez użycia pieniędzy lub z co najmniej częściowym zrównoważeniem wartości towarów lub usług innymi towarami lub usługami. Choć brzmi to dość enigmatycznie, w efekcie sprowadza się do tego, że jest to po prostu wymiana na zasadzie wartość-wartość. Zamiast płacić pieniędzmi, które symbolizują wartość, płaci się czymś, co ma rzeczywiste znaczenie. Na przykład za buty, które Ci się podobają oddajesz spodnie, które podobają się temu, kto sprzedaje buty. To oczywiście uproszczony model, bo w przypadku handlu tego typu także mamy zależności, które wpływają na wartość danych przedmiotów czy usług.

Obrót pieniądzem w czasach późnego cesarstwa

Transakcje kompensacyjne na światowym rynku

Transakcje barterowe są uważane za najbardziej podstawową formę transakcji kompensacyjnych. Przed wynalezieniem pieniądza jako uniwersalnego środka wymiany, handel barterowy był jedynym sposobem handlu. Możliwe, że jest to pierwszy sposób handlu, a na pewno pierwszy, który znamy. Co ważne jednak nie zniknął on całkowicie we współczesności, a został po prostu ograniczony i uszeregowany. Wszelkie transakcje są regulowane umową giełdową, a sposób przekazywania sobie przedmiotów ma mieć osobniczy, określony z góry charakter. Rzecz jasna jest to wymierająca firma rozliczania się, jednak nie można zapominać, że wciąż potrafimy z niej czerpać korzyści.

Kiedy korzysta się z wymiany barterowej we współczesnym świecie?

Ten rodzaj formy handlowej może odbywać się zarówno dwustronnie, jak i wielostronnie. Jest to bezpośrednia wymiana bez udziału jakichkolwiek ogólnych środków wymiany, a więc stroną nie może być nie tylko pieniądz, ale i złoto. Tego rodzaju sposób równoważenia transakcji gospodarczych ma miejsce najczęściej w firmach, w których nie ma systemu monetarnego lub w niestabilnej gospodarce walutowej, na przykład podczas wysokiej inflacji.

Barter jako pierwotna forma rynkowa

Nie da się ukryć, że barter jest sposobem na rozliczanie transakcji. Jednak nie jest on praktyczny i nie ma zastosowania ogólnego, uniwersalnego i ustandaryzowanego. Dlatego musiał zostać wyparty przez pieniądze, które dziś rządzą światem.

1 thoughts on “Czym jest handel barterowy i w jaki sposób wpłynął na kształtowanie się współczesnego rynku?

Comments are closed.