Wolność handlu – korzyści ze swobodnego handlu międzynarodowego

Handel międzynarodowy to, najprościej mówiąc, transakcje gospodarcze dokonywane między krajami. Handel międzynarodowy między różnymi krajami jest ważnym czynnikiem w podnoszeniu poziomu życia, zapewnianiu zatrudnienia i umożliwianiu konsumentom korzystania z większej różnorodności towarów. Wśród przedmiotów powszechnie sprzedawanych znajdują się dobra konsumpcyjne, takie jak telewizory i odzież; dobra kapitałowe, takie jak maszyny; oraz surowce i żywność.

Rodzaje handlu międzynarodowego

Istnieją trzy rodzaje handlu międzynarodowego: handel eksportowy, handel importowy i handel Entrepot. Handel eksportowy i importowy omówiliśmy już powyżej. Entrepot Trade to połączenie handlu eksportowego i importowego, znane również jako reeksport.

Międzynarodowa wymiana to niezwykle ważna część gospodarki światowej. Wolny handel przez wieki stanowił podstawę dynamicznego rozwoju społeczeństw. Przynosi on korzyść wszystkim państwom, które w nim uczestniczą.

Zalety wolności handlu

Silnym argumentem na rzecz wolności handlu jest teoria przewagi komparatywnej. Postuluje ona redukcję barier wprowadzanych przez rządy na wolną wymianę. Zakłada ona, że wszystkie kraje mają równe zdolności produkcyjne, dzięki czemu wymiana zawsze odbywa się z korzyścią dla obu stron. Zgodnie z tą teorią kapitał da się zrestrukturyzować bez kosztów – zachodzi doskonała mobilność środków produkcji.

Handel międzynarodowy jest kluczowy dla krajów rozwijających się. Zapewnia większy rynek, co umożliwia obniżenie kosztów produkcji. Zjawisko to nazywane jest jako korzyści skali. Wolny handel wspiera innowacyjność.

Więcej informacji o międzynarodowym handlu oraz o ciekawych globalnych rozwiązaniach finansowych znajdziesz na blogu https://www.globalny.pl.